2020-12-08

Inne wpisy z tej kategorii

Inwestycja w technologię jako kompensata skutków COVID-19

Inwestycja w technologię jako kompensata skutków COVID-19

Wyniki  raportu pokazują, że przedsiębiorstwa na całym świecie stosują technologie mające na celu zrównoważenie skutków globalnej zmienności, takie jak COVID-19 i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Te warunki rynkowe napędzają potrzebę zwiększenia odporności  organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy i stąd  firmy priorytetowo traktują lepsze technologie (41.4%), lepsze planowanie (38.9%) i wydajniejszą pracę (40.9%). Inne kluczowe tematy zidentyfikowane w ramach badań są wymienione poniżej:

Inwestycje w sztuczną inteligencję i big  data są opłacalne

 • AI stymuluje wzrost i przynosi zwrot z inwestycji dla większości organizacji. Ponad 80% respondentów zgłosiło, że AI dostarczyła wartość biznesową w ciągu 2 lat lub mniej. Według 85.4% wszystkich ankietowanych AI stymulowała ogólny wzrost, a 37.9%  zadeklarowało, że przyczyniła się ona do zwiększenia konkurencyjności.
 • Analiza dużych ilości danych stymuluje wzrost i potwierdza zasadność inwestycji dla większości organizacji, optymalizując operacje (42.7%), zwiększając sprzedaż (44%) i poprawiając rentowność (45.3%).

Chmura jest priorytetowa

 • Technologia chmury to kluczowy projekt strategiczny, a jeden na czterech respondentów twierdzi, że w kolejnych miesiącach będzie  traktował priorytetowo inwestycje w technologie informatyczne.
 • Gdy zapytano ankieterów o kluczowe trendy technologiczne, które mają powstać w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, chmura została wybrana jako drugi  kierunek, który najprawdopodobniej będzie miał największy pozytywny, bezpośredni wpływ na przyszły rozwój przemysłu.

„Nie jest tajemnicą, że ostatnie wydarzenia na świecie zakłóciły normalną kolejność operacji i jeszcze bardziej sprowokowały wdrożenie nowych technologii przez firmy” — powiedział Steve Murphy, dyrektor generalny Epicor. „Tendencje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu świadczą o tym, że inwestycja technologiczna jest opłacalna dla szerszej społeczności biznesowej i że będzie ona nadal kluczowa, jeśli liderzy chcą skutecznie utrzymać elastyczność biznesową, dostosować się do geopolitycznej zmienności i zachować elastyczność wokół zmian rynkowych.”

Raport globalny ujawnił również wpływowe spostrzeżenia kluczowych decydentów na temat rozwoju ich działalności i ich przyszłych planów w następujących krajach:

 • USA: Ankieterzy zapytani o kluczowe trendy technologiczne, które mogą wyłonić się w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy wskazali na 5G (38.5%), technologię chmury (37.9%) i AI/ML (32%) jako na mające największy pozytywny, bezpośredni wpływ na przyszły wzrost.
 • WIELKA BRYTANIA: Na pytanie, co odegrało znaczącą rolę w tworzeniu pozytywnego wpływu na rozwój firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, stwierdzono, że największe  oddziaływanie miały technologie i infrastruktura informatyczna (33.9%) oraz umiejętności i doświadczenie pracowników (31.5%).
 • Azja: Firmy objęte badaniem poinformowały, że wzrost konkurencji globalnej (55.4%), zmiany podatkowe (51.2%) oraz regulacyjne (50.1%) miały największy wpływ na globalny łańcuch dostaw firmy.
 • Australia: Większość badanych firm dba o doskonałą obsługę klienta (42.1%) i analizuje duże ilości danych (47.1%) w celu zwiększenia konkurencyjności.
 • Kanada: Respondenci pytani o to, co odegrało znaczącą rolę w tworzeniu pozytywnej wpływu na wzrost wskazali na planowanie i strategię (34.1%), poziom sprawności i elastyczności (33.1%) oraz reputację marki (28.9%) jako na mające największą  wagę wpływającą na ich branże w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ta ankieta online, czwarta firmy  Epicor, została przeprowadzona  w marcu 2020 roku przez globalną firmę badawczą Dimensional Research. Odpowiedzi otrzymano od 2,002 specjalistów z 23 krajów. Wszyscy respondenci nadzorują lub wykonują podstawowe obowiązki, które wpływają na decyzje biznesowe ich organizacji, w sektorach produkcji, dystrybucji i wysyłki, handlu detalicznego i handlu elektronicznego.  Sondaż nie był ukierunkowany na  klientów firmy Epicor. Uczestnicy  badania reprezentowali organizacje zatrudniające od 100 do ponad 5,000 pracowników na całym świecie.

Aby wyświetlić pełny raport, odwiedź stronę Epicor 2020 Global Growth Index.  

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis