Podnieś wydajność swojej firmy dzięki ERP i BPA

24 stycznia 2024

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym procesy ręczne mogą hamować rozwój i rentowność. Wykorzystanie oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i automatyzacji procesów biznesowych (BPA) może być przełomowe dla firm dążących do usprawnienia operacji i wykorzystania szans. BPA definiuje się jako wykorzystanie aplikacji do automatyzacji różnych funkcji biznesowych w różnych działach bez interwencji człowieka, koncentrując się na ogólnych procesach, a nie na poszczególnych zadaniach.

Procesy ręczne, jak wykazały badania Upwork, zużywają do trzech godzin ośmiogodzinnego dnia pracy dla 70% liderów. Zadania jak fakturowanie i wprowadzanie danych, nie tylko zmniejszają produktywność, ale także zwiększa ryzyko błędów i opóźnień, wpływając na potencjał rozwoju firmy.

Deltek Maconomy to rozwiązanie ERP przeznaczone dla profesjonalnych firm usługowych, z możliwościami BPA. Ramy BPA firmy Maconomy umożliwiają automatyzację takich zadań jak generowanie faktur, aktualizowanie stanu projektu, wysyłanie powiadomień i rotację dokumentów. Oferuje automatyzację bez użycia kodu, wbudowane funkcje i kompatybilność ze standardowymi integracjami produktów Deltek.

Przedstawiamy pięć zalet automatyzacji za pomocą oprogramowania ERP, w szczególności możliwości BPA firmy Maconomy:

 • Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby, ograniczając pracę ręczną i zwiększając wydajność.
 • Zmniejsz liczbę błędów i ryzyka, zapewniając zgodność z normami i przepisami branżowymi.
 • Poprawa obsługi klienta i zadowolenia dzięki szybszym, dokładniejszym odpowiedziom i spersonalizowanej komunikacji.
 • Uzyskaj wgląd i widoczność dzięki danym i analizom w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji.
 • Skutecznie skaluj operacje globalne, wykonując operacje równolegle w strefach czasowych i jednostkach biznesowych.

Podsumowując, automatyzacja może przynieść firmom wiele korzyści. Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych jest kluczem do odblokowania niewykorzystanego potencjału i napędzania firmy do przodu.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis