Jeden z największych pracodawców w Niemczech, Campana&Schott, wybiera rozwiązanie Deltek Maconomy

10 maja 2023

Jednak po ponad 30 latach międzynarodowego wzrostu i odejściu od zespołów regionalnych na rzecz skupienia się na globalnych jednostkach biznesowych, stało się jasne, że rozproszone środowisko operacyjne firmy Campana&Schott będzie miało trudności ze skalowaniem się wraz z ciągłym wzrostem firmy. Jednocześnie wielu pracowników firmy borykało się z powolnym dostępem do codziennych rozwiązań, a ręczne procesy i wprowadzanie danych odwracały ich uwagę od ważnych zadań. Choć w tamtym czasie problemy te mogły być akceptowalne, liderzy Campana&Schott dostrzegli, że pewnego dnia mogą wpłynąć na satysfakcję klientów. Aby umożliwić pracownikom rozwój i zadowolenie klientów, firma wdrożyła jedno, standardowe, oparte na projekcie rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Deltek Maconomy. Aby dowiedzieć się więcej o wysiłkach firmy Campana&Schott w zakresie transformacji cyfrowej i o tym, jak doszło do wyboru Deltek Maconomy, rozmawialiśmy z Alexandrem Knoessem, dyrektorem operacyjnym. „Zaczęliśmy ewaluować opcje dotyczące nowego systemu ERP na rok przed pandemią. I chociaż początkowo mieliśmy pewne opory co do terminu, wiedzieliśmy, że nie możemy dłużej czekać. Musieliśmy zacząć konsolidować nasze rozległe arkusze kalkulacyjne Excel, samodzielnie opracowane narzędzia i oprogramowanie partnerów, aby stworzyć jedno źródło wiedzy." Po ocenie konkurencji firma Campana&Schott wybrała Deltek Maconomy, aby połączyć swoje rozbieżne rozwiązania na jednej platformie ERP projektu, zredukować ręczne interfejsy i uzyskać zintegrowane raportowanie w czasie rzeczywistym. „Jesteśmy jednym z dziesięciu największych pracodawców w Niemczech, ale nie możemy spocząć na laurach. Aby przyciągnąć najlepsze talenty z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi, musimy pokazać, że inwestujemy w nowoczesne narzędzia do zarządzania projektami - nie tylko po to, aby ułatwić im życie, dzięki czemu będą mogli osiągać lepsze wyniki dla klientów, lecz również po to, aby zachęcić do innowacji." Aby pomóc w edukacji zespołów i zachęcić do przyjęcia systemu, firma zbudowała duży zespół projektowy skoncentrowany na zarządzaniu zmianą i współpracowała z zespołem konsultantów firmy Deltek w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń w języku lokalnym. „Deltek przeprowadził warsztaty w języku niemieckim, ponieważ niektórzy członkowie naszego zespołu nie mówią po angielsku. Dostarczyliśmy również zasoby szkoleniowe, takie jak wideo na żądanie, a nasze zespoły projektowe mogą zdalnie odpowiadać na zapytania użytkowników za pomocą Microsoft Teams. W rzeczywistości pracownicy mogą nawet badać historyczne zapytania, aby uzyskać szybsze odpowiedzi." Jedno źródło sukcesu Od momentu wdrożenia Deltek Maconomy, firma Campana&Schott rozpoczęła budowę jedynego źródła wiedzy, poprawiając narzędzia i dostępność danych, widoczność i użyteczność. „Poprawiliśmy user experience naszych zespołów. Teraz znacznie szybciej można przesyłać wydatki i timesheety na dowolnym urządzeniu. Jest to również świetne rozwiązanie dla kadry zarządzającej, ponieważ możemy monitorować projekty i zarządzać nimi z poziomu jednego okna." Firma wykorzystuje Power BI jako pakiet do raportowania, który integruje zarówno Power BI, jak i Maconomy poprzez data warehouse, aby tworzyć mocniejsze i dokładniejsze raporty. „Przenosimy dane z Maconomy do naszego data warehouse. Łącząc dane historyczne z bieżącymi spostrzeżeniami, możemy lepiej analizować i reagować na pojawiające się trendy, usprawniając podejmowanie strategicznych decyzji". Firma Campana&Schott wykorzystuje również Deltek Maconomy do wzbogacenia swojej bazy danych zarządzania umiejętnościami, aby zagwarantować przydzielanie do projektów odpowiednich talentów z właściwymi umiejętnościami. „Łącząc Deltek Maconomy z naszą starą bazą danych umiejętności, możemy lepiej mapować umiejętności do każdego pracownika. Pozwala nam to zrównoważyć podaż i popyt oraz przewidzieć nadchodzące zapotrzebowanie na projekty, aby zapewnić dostępność odpowiednich osób." Trzy innowacyjne cele na przyszłość Od momentu rozpoczęcia pracy z Deltek Maconomy niecały rok temu, firma Campana&Schott przekonała się, że jej nowy projekt ERP może zrobić znacznie więcej niż tylko połączyć różne narzędzia i arkusze kalkulacyjne. Alexander dzieli się z nami trzema nadchodzącymi zmianami, które firma ma nadzieję osiągnąć w przyszłości dzięki Deltek Maconomy. 1)    Redukcja ręcznych interfejsów procesów „Z czasem chcemy zmniejszyć obecność manualnych interfejsów. Chcemy również wprowadzić kilka dużych usprawnień procesowych, które pomogą nam osiągnąć prawdziwie zintegrowane procesy end-to-end - wszystko od leadów sprzedażowych do fakturowania i włączania pracowników do emerytury." 2)    Zintegrowanie raportowania w czasie rzeczywistym „Integracja raportowania w czasie rzeczywistym jest na porządku dziennym. W dłuższej perspektywie będziemy nadal dodawać do naszych możliwości BI, aby pomóc w stworzeniu super wydajnej warstwy raportowania nad Deltek Maconomy. Dzięki temu nasi pracownicy zyskają również elastyczne, samoobsługowe możliwości analizowania danych i wydajniejszej pracy." 3)    Przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów „Trzeba budować kulturę, której częścią chcą być ludzie, w tym dawać im technologię, której potrzebują, aby wykonywać swoją najlepszą pracę - i wierzę, że Deltek Maconomy odegra dużą rolę w osiągnięciu tego celu".

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis