Firma Deltek ponownie Liderem w raporcie Nucleus Research 2021!

23 czerwca 2021

Podczas gdy wiele branż zostało zmuszonych do spowolnienia w 2020 r., firmy zajmujące się oprogramowaniem oraz rozwiązaniami dla firm z branży profesjonalnej, takie jak Deltek, odnotowały znaczny wzrost działalności. Potrzeby Klientów z dnia na dzień zmieniły się zatem na firmy dostarczające rozwiązania informatyczne spadła ogromna odpowiedzialność, aby dostosować swe działania do zmieniającego się środowiska biznesowego.

Wysiłki Deltek w zakresie innowacji pomogły firmom opartym na projektach zwiększyć ich dostępność oraz bezpieczeństwo, a także poprawić następstwa wszelkich awarii, tak, by nadal napędzać sukces ich projektów.

Deltek wciąż koncentruje się na łączeniu nowych technologii z nowymi pomysłami, aby nieustannie wspomagać prowadzenie działalności swoich Klientów, ich współpracę ze Partnerami oraz umożliwiać ich pracownikom podejmowanie lepszych decyzji, realizując tym samym obietnicę dostarczania rozwiązań łączących i automatyzujących cykl życia projektu. Dzięki tym działaniom Klienci mogą skupić się na swojej działalności, a nie na technologii.

Niezależnie od tego, czy chodzi o działania innowacyjne Deltek, które wzmacniają oprogramowanie branżowe czy ekosystem partnerów, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów biznesowych – Deltek zobowiązuje się do dostarczania opartych na projektach rozwiązań biznesowych, aby lepiej służyć swoim klientom, maksymalizować wzrost oraz zwiększyć rentowność.

Nucleus Research to amerykańska firma badawcza  specjalizująca  się w analizach zwrotu z inwestycji (ROI) firm we wdrożenia rozwiązań technologicznych. Analitycy tej firmy badawczej  zdobyli niezrównaną wiedzę na temat wartości biznesowej technologii. Firma opublikowała już setki studiów przypadku dotyczących różnych segmentów rynku.

Jeden z wielu raportów firmy – Nucleus Research ERP Technology Value Matrix – dotyczy oceny rzeczywistej wartości, jaką zapewniają rozwiązania ERP. Raport analizuje ważnych dostawców na danym obszarze rynku i zapewnia zwięzłe ramy oceny przydatności ich rozwiązań dla konkretnego klienta.

Dostarczane systemy są badane  zarówno pod względem użyteczności, jak i funkcjonalności oraz są umieszczone w czterech kategoriach: Liderzy, Eksperci, Moderatorzy i Podstawowi Dostawcy. Rynek technologiczny wciąż się zmienia i rozwija, zatem centralny punkt macierzy jest oceniany przy każdej publikacji na nowo, wymuszając tym samym u dostawców inwestycję w nowe technologie tak, by nie pozostawali oni w tyle.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis