Elektroniczne fakturowanie staje się obowiązkowe – dowiedz się więcej o Krajowym Systemie e-Faktur!

11 stycznia 2024

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Na chwilę obecną system jest dobrowolny, natomiast od lipca 2024 KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym, a elektroniczne fakturowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format XML zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Główne założenia działania aplikacji:

 • Możliwość przekazywania faktur do KSeF zgodnie z wymaganą strukturą
 • Kontrola automatycznej wysyłki faktur sprzedaży
 • Umożliwienie ręcznego wysyłania dokumentów
 • Import i zapis w systemie numeru KSeF ID nadanego danej fakturze
 • Pobieranie faktur zakupu z KSeF (opcja)
 • Generowanie podglądu dla faktur pobranych z KSeF (opcja)
 • Import faktur zakupowych do systemu ERP poprzez Epicor REST API – zapis nagłówków (opcja)
 • Generowanie zbiorczego identyfikatora płatności KSeF (opcja)
 • Pobieranie danych o opłaconych fakturach na podstawie identyfikatora płatności KSeF (opcja)
 • Zakładamy, że nie będzie faktur wystawianych poza systemem ERP

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis