Deltek Maconomy 2.6.2 wraz z People Planner 4.5 jest już dostępny dla klientów!

09 listopada 2023

Najnowsza wersja Deltek Maconomy 2.6.2 zwiększa efektywność dzięki ulepszonemu interfejsowi internetowemu oraz Planowaniu Zasobów. Ta aktualizacja poprawia korzystanie z systemu przez użytkownika, wprowadzając podstawowe funkcje finansowe i ulepszenia dotyczące klienta sieciowego.

Maconomy 2.6.2 - Najważniejsze zmiany:

Klient sieciowy - doświadczenie użytkownika:

 • Przygotuj się na przyszłe zoptymalizowane operacje, ponieważ cały czas pracujemy nad tym, aby Maconomy był w pełni opartym na sieci rozwiązaniem, zaprojektowanym do optymalizowania Twojego przepływu pracy i osiągania sukcesu.
 • Ta wersja klienta sieciowego zawiera kluczową funkcjonalność w zakresie rachunkowości projektowej, która jest istotna dla firm świadczących usługi profesjonalne. Obsługa procesu związanego z płatnościami do dostawców, bankowość, zamówienia sprzedażowe i zamówienia na subskrypcję jest dostępna w obszarze klienta sieciowego.

Asystenci - doświadczenie użytkownika:

 • Ta wersja rozszerza funkcjonalność asystenta, wprowadzoną w aktualizacji wersji 2.6.1, na inne obszary robocze, takie jak rozpoznawanie przychodów projektu, ocena wykonania prac w toku, alokacja faktur związanych z projektem i wybieranie faktur. Asystenci to panele boczne, które rozwijają się z prawej części zakładki lub podzakładki obszaru roboczego. Stanowią one łatwo dostępne miejsce do przechowywania drugorzędnych, ale nadal ważnych informacji dotyczących bieżącego rekordu, transakcji lub linii.

Zarządzanie Zasobami - People Planner 4.5:

 • Maconomy umożliwia harmonijny dostęp do istotnych ulepszeń planowania zasobów w wersji People Planner 4.5, umożliwiając zespołowi osiąganie większej efektywności i produktywności.
 • Użytkownicy mogą teraz przenosić lub zmieniać rozciąganie tzw. Gantt Sticks związanych z projektem i zadaniami przeciągając i upuszczając je na osi czasu, co automatycznie przyporządkowuje związane rezerwacje i zmienia planowane daty początku/końca. Ponadto użytkownicy mogą automatycznie przydzielać określoną liczbę godzin równomiernie na przestrzeni czasu trwania zadania dla jednego lub wielu zasobów za pomocą jednego kliknięcia, a także przycinać, kopiować i wklejać istniejące rezerwacje.

Aktualizacje przepisów:

 • Jak każda aktualizacja Maconomy, wersja 2.6.2 zawiera niezbędne aktualizacje umożliwiające wsparcie klientów w zakresie wymagań dotyczących zgodności z przepisami w ich kraju.
 • Ta wersja zawiera aktualizacje integracji z systemem Pagero w ramach przygotowań do przyszłych integracji krajowych i aktualizacje tabeli mapowania.
 • W celu uwzględnienia zmian wymaganych przez HMRC, ta wersja zawiera zaktualizowane nagłówki dotyczące zafałszeń w celu zapewnienia zgodności z MTD (brytyjskim prawem regulacyjnym).

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat możliwości i usprawnień w nowej wersji Maconomy 2.6.2, zapraszamy do kontaktu.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis