2024-06-19

Inne wpisy z tej kategorii

Aplikacje mobilne w pakiecie z oprogramowaniem. Jak wygląda korzystanie z nich, jakie są korzyści?

Aplikacje mobilne w pakiecie z oprogramowaniem. Jak wygląda korzystanie z nich, jakie są korzyści?

W dzisiejszych czasach mobilność jest już wszechobecna. Coraz większa część społeczeństwa nie wyobraża już sobie codziennego życia bez dostępu do Internetu czy urządzeń mobilnych. Biznes nie może więc pozostawać w tyle za tak powszechnie panującymi trendami. Pracownicy i menadżerowie w naturalny sposób chcą mieć możliwość łatwego i wygodnego dostępu do potrzebnych im w pracy informacji.  I podobnie jak w życiu prywatnym tak i w zawodowym sprawy chcemy załatwiać na bieżąco, tam gdzie nam jest wygodnie i wtedy gdy mamy na to czas. Nie chcemy już dzwonić na infolinie czy szukać informacji w encyklopediach. Stojąc w kolejce do kasy czy siedząc w kawiarni załatwiamy sprawy korzystając ze smartfonów. W pracy również wolimy samodzielnie docierać do informacji niż zwracać się o nią do innego działu czy też wyszukać ją w przygotowanych dla nas raportach. Zmienia się też sposób wykonywania obowiązków zawodowych, coraz częściej pracujemy zdalnie czy też w nietypowych godzinach, a to powoduje wzrost zapotrzebowania na mobilny dostęp do informacji. 

Producenci systemów ERP w naturalny sposób muszą podążać za takim trendem dodając do swoich systemów kolejne obszary objęte dostępem mobilnym. Aby mobilność była odczuwana jako korzyść dla przedsiębiorstwa i udogodnienie dla wszystkich użytkowników powinna zostać wprowadzona od jądra systemu informatycznego – czyli od jego  architektury. Tworzenie dodatkowych nakładek na stary system, próby dostarczenia kolejnych aplikacji komunikujących się z przestarzałą infrastrukturą starego systemu ERP to droga donikąd. Stworzenie uniwersalnej platformy technologicznej niezależnej np. od rodzaju urządzeń dostępowych  to pierwszy krok do udanej implementacji mobilności w systemie.

Przyjrzyjmy się teraz kilku głównym obszarom, w których mobilność przynosi ogromne korzyści.

Mobilne rozwiązania dla handlowców.

Coraz bardziej popularne stają się aplikacje dla handlowców, którzy spędzają zwykle większość czasu poza biurem. Dla nich wyjątkowo istotnym jest bieżący dostęp do informacji podczas wizyty u klienta. Mogą w ten sposób widzieć i uzupełniać historię kontaktów z nim, sprawdzić stany magazynowe, przyjąć zamówienie czy też zweryfikować zaległości płatnicze. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach będą w stanie również śledzić na przykład zgłoszenia serwisowe czy też
w interaktywny sposób ustalić poziom rabatu ze swoim przełożonym. Posiadanie informacji
o wysokości ostatnich faktur, zamawianych produktach czy stanie magazynowym z jednej strony znacznie ułatwia prowadzenie negocjacji handlowych, z drugiej daje możliwość nanoszenia bieżących zmian do systemu, które po chwili widoczne są dla pozostałych użytkowników zaangażowanych np.
w proces obsługi zlecenia produkcyjnego czy łańcucha dostaw.

Mobilność w firmach z sektora usług profesjonalnych

W firmach z sektora usług profesjonalnych konsultanci najczęściej zobligowani są do codziennego wypełniania kart czasu pracy. Dla wielu z nich jest to nielubiana czynność wykonywana zwykle
z opóźnieniem. Mając dostęp mobilny do systemu mogą oni w dowolnym czasie, np. w drodze od klienta w szybki i łatwy sposób na swoim telefonie zaraportować najważniejsze informacje. Wprowadzenie takiego systemu zwiększa zadowolenie pracowników a ich przełożonym daje na czas dokładniejszą informacje pomagającą lepiej zarządzać prowadzonymi projektami. To wszystko przekłada się na wzrost ich rentowności poprzez szybsze i pełniejsze fakturowanie  i odpowiednie reagowanie na przekroczenia budżetów.

Mobilność w firmach produkcyjnych.

Mobilność coraz popularniejsza jest również w firmach produkcyjnych. Raportowanie produkcji
w wielu przedsiębiorstwach odbywa się już w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej a nie w biurze kierownika po skończonej pracy. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kawałki procesu produkcyjnego na bieżąco wprowadzają dane na przenośnych terminalach. W mobilną stronę ewaluowały również systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System) będąc coraz silniej powiązane z systemami ERP bądź stanowiąc ich część.

Rozwiązania społecznościowe

Coraz więcej systemów ERP dostarcza również funkcjonalności oparte na wzorcach i schematach użytkowania portali społecznościowych. Dla przykładu użytkownicy mogą korzystać ze spersonalizowanych powiadomień  co pozwala im na sprawniejsze monitorowanie wybranych informacji. Dla przykładu,  osoba z działu produkcyjnego ma stały i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o wszystkich czynnościach dotyczących zleceń produkcyjnych, począwszy od zatwierdzania technologii, po zmiany statusu lub harmonogramu czy finalnie wysyłkę gotowego produktu. Wszyscy użytkownicy mają opcję obserwowania bądź komentowania  interesujących ich zdarzeń lub danych, co w praktyce oznacza błyskawiczne powiadomienie o interesujących ich zmianach i w efekcie zapewnienie szybkiej reakcji na śledzone przez użytkowników procesy. Używanie rozwiązań społecznościowych pozwala efektywnie przełamywać wiele barier w firmach związanych z podziałami na jednostki organizacyjne czy lokalizacje.

Mobilność dla menadżerów

Oczywiście nie możemy zapominać o menadżerach. To dla nich szybki dostęp do informacji
w dowolnej chwili jest absolutnie kluczowy. Kokpity z kluczowymi danymi dostępne na urządzeniach mobilnych stają się powoli standardem. W ten sposób poszczególne osoby z kierownictwa firmy mogą na bieżąco śledzić ważne dla danego obszaru firmy wskaźniki a w razie potrzeby w każdej chwili dotrzeć do istotnych dla siebie informacji i na tej podstawie szybko podjąć właściwe decyzje biznesowe.

Mobilność jest w chwili obecnej jednym z szybciej rosnących trendów w całym IT a prognozy analityków zgodnie wróżą wznoszący się trend w tym zakresie z kolejnych latach.  Dla firm z większości sektorów gospodarki oznacza to konieczność inwestycji w odpowiednie oprogramowanie pozwalające im na podążanie za rodzącymi się standardami mobilnego dostępu do aplikacji. Ważnym jest aby pamiętać o tym, że era mobilności to nie tylko zdalny dostęp do systemu, nowe gadżety czy urządzenia dostępowe. To także okres dynamicznych zmian w prowadzeniu biznesu, znaczne jego przyśpieszenie i konieczność zapewnienia błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Tym samym nie jest możliwe stworzenie systemu bądź aplikacji mobilnej, która będzie miała funkcjonować przez długi okres czasu w tym samym kształcie. Adaptacja do stale zmieniających się potrzeb jest kluczem do sukcesu w przedsiębiorstwach i wyzwaniem dla nowoczesnych systemów ERP zapewniających mobilny dostęp do danych. Przewagę mają te oparte o nowoczesną architekturę typu SOA, takie w których zmiany w interfejsach mobilnych mogą być dokonane na poziomie konfiguracji a nie kodu źródłowego.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis