Wyzwanie gospodarcze czy szansa – czego doświadczają firmy architektoniczne i inżynieryjne?

05 grudnia 2023

Jak spowolnienie gospodarcze wpływa na branżę architektoniczną i inżynieryjną?

Obecnie, w wyniku niepewności gospodarczej, wiele firm boryka się z trudnościami związanymi z zatrudnieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach. To z kolei ma wpływ na branżę architektoniczną i inżynieryjną, gdzie projekty wymagają długoterminowego planowania i krótkoterminowej koordynacji zasobów. W celu lepszego zrozumienia tych wyzwań, przeprowadziliśmy rozmowę z Paulem Bolandem, dyrektorem finansowym firmy Optimised Environments (OPEN), specjalizującej się w architekturze krajobrazu i urbanistyce.

W ostatnim czasie, branża architektoniczna i inżynieryjna doświadcza innej rzeczywistości niż w poprzednich okresach niepewności gospodarczej. Paul skomentował: „To wydaje się być inny rodzaj spowolnienia. Zawsze mamy projekty, które przychodzą do nas – po prostu musimy mieć odpowiednie zasoby na te projekty”. Jednak wraz z utrzymującym się popytem na pracę, a podażą odpowiednich kandydatów do pracy opóźnia się, firmy muszą znaleźć nowe sposoby na utrzymanie projektów w ruchu.

W przypadku środowisk zoptymalizowanych (OPEN) kluczem do zapewnienia ciągłości działalności jest dywersyfikacja. Paul wyjaśnił: „Jesteśmy bardziej zajęci niż kiedykolwiek, ponieważ pracujemy w różnych sektorach. Kiedy nastąpiło spowolnienie w budownictwie, byliśmy świadkami ożywienia w sektorze energii odnawialnej – a teraz przeprowadzamy wiele wizualnych ocen wpływu na morskie farmy wiatrowe w całej Wielkiej Brytanii”.

Rozwiązania zarządzania projektami mają kluczowe znaczenie dla eliminacji wąskich gardeł w pozyskiwaniu zasobów. Dzięki aktualizowanym planom projektowym, firmy mają lepszą widoczność dostępnych zasobów i mogą lepiej zarządzać ich przydzielaniem, aby wypełnić luki w wiedzy specjalistycznej. Jednakże, nadal istnieje wyzwanie związane z przyciąganiem i zatrzymywaniem najlepszych talentów, które ma negatywny wpływ na wiele firm w sektorze A&E. W raporcie Deltek Clarity, aż 40% badanych firm z tej branży potwierdziło, że mają trudności w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów.

Również istotne jest, aby dostosować się do nowych technologii, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie nowych możliwości. Choć może być trudno znaleźć czas na zmianę istniejących systemów, firma OPEN zaleca ostrożne planowanie i testowanie produktu przez kilka miesięcy, aby w pełni zrozumieć jego funkcjonalność i skuteczność. Właściwe technologie, takie jak systemy ERP, ułatwiają zarządzanie projektami, dostępność zasobów oraz identyfikację i wypełnianie luk w wiedzy specjalistycznej.

W obliczu spowolnienia gospodarczego, dostosowanie się do nowych warunków, dywersyfikacja, a także inwestowanie w odpowiednie technologie i rekrutowanie odpowiednich specjalistów są kluczowe dla przyszłego rozwoju branży architektonicznej i inżynieryjnej. Dzięki temu firmy będą mogły skutecznie obsadzać stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji i kontynuować z powodzeniem prowadzenie swoich projektów.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis