Todis Consulting Group prezentuje system M-Files DMS

14 listopada 2013

Do kluczowych zadań M-Files DMS należą:


1. Ułatwienie organizacji plików oraz znaczne przyspieszenie wyszukiwania dokumentów - również za pośrednictwem wyszu-kiwania pełnotekstowego.
2. Zapewnienie skutecznej kontroli wersji dokumentów wraz ze śledzeniem poszczególnych zmian.
3. Zabezpieczenie i ochrona kluczowych informacji w kancelarii poprzez odpowiednią regulację dostępu do plików.
4. Wsparcie pracy grupowej na dokumentach z wykorzystaniem predefiniowanych bądź konfigurowalnych obiegów pracy (workflow).
5. Bieżąca informacja o stanie prac bądź też bezpośrednia kontrola pracowników                   
z wykorzystaniem intuicyjnego systemu po-wiadomień (alertów).
6. Umożliwienie przeszukiwania obrazów (np. zdjęć akt) po zawartości tekstowej
z wykorzystaniem modułu OCR.
7. Mobilność: dostęp do dokumentów zawsze i wszędzie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry).
8. Zapewnienie pełnej integracji z aplikacjami biurowymi (MS Of-fice), systemami CRM oraz ERP.


Dzięki M-Files DMS praca z dużą ilością dokumentów staje się przyjemnością. M-Files DMS wprowadza duże oszczędności czasowe dla poszczególnych operacji na dokumentach i tym samym znacząco skra-ca terminy realizacji zleceń dla Klientów kancelarii.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis