Rozwiązanie Maconomy w administracji publicznej

27 grudnia 2010

Społeczność Västerås liczy 137 tysięcy mieszkańców, co stawia miasto na 6 pozycji pod względem wielkości, z budżetem na 2010 rok w wysokości 5,7 mld koron szwedzkich. Deltek Maconomy wygrało, konkurując z kilkoma innymi dostawcami oprogramowania. Realizacja projektu wdrożeniowego rozpocznie się wiosną 2011 r. Umowa na świadczenie usług będzie obowiązywać przez trzy lata z szansą na przedłużenie o kolejne 2 lata.

“Spośród wszystkich systemów, jakie poddaliśmy ocenie, tylko Maconomy sprostało naszym oczekiwaniom. Przeprowadzona przez nas dokładna ocena oprogramowania wykazała, że gwarantuje ono wysoką wydajność i funkcjonalność. Właśnie tego potrzebujemy. Według naszych obliczeń zwrot z inwestycji uzyskamy już w perspektywie 2-3 lat” – mówi Joakim Eriksson, Dyrektor finansowy Departamentu Konserwacji i Remontów miasta Västerås.

Departament Nieruchomości w Urzędzie Miasta Västerås jest odpowiedzialny za dużą liczbę inwestycji, podczas gdy Departament Konserwacji i Remontów prowadzi wiele projektów głównie dla administracji i przedsiębiorstw komunalnych, w tym odpowiada za utrzymanie parków publicznych i dróg.

“Obecnie lokalne władze szwedzkie większość swoich działań przedstawiają w postaci projektów. Niestety, urzędy miast w przeważającej liczbie nie dysponują nowoczesnymi narzędziami do zarządzania projektami i monitorowania postępów w ich realizacji. Jesteśmy bardzo zainteresowani inicjatywą modernizacji podjętą przez Urząd Miasta Västerås, ponieważ wpisuje się w tę część rynku, która nas, jako dostawcę oprogramowania dla organizacji działających w oparciu o projekty, bardzo interesuje.” mówi Stefan Grahn, Dyrektor Zarządzający Maconomy w Szwecji.

“Dzięki Maconomy dalsza realizacja już rozpoczętych projektów okaże się o wiele prostsza. Co więcej, managerowie będą mogli samodzielnie przygotować plan projektu i w prosty sposób delegować zadania.” - dodaje Joakim Eriksson.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis