Epicor wizjonerem w raporcie Magic Quadrant Gartnera

21 kwietnia 2016

Zamieszczona grafika została opublikowana przez Gartner, Inc. jako część większej dokumentacji badań rynku i powinna być rozpatrywana w kontekście całego dokumentu.

Gartner docenił producenta oprogramowania Epicor ERP za jego najnowsze rozwiązanie wpierające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Raport dotyczy systemów ERP dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych lub będących kombinacją obu typów. Według twórców raportu przedsiębiorstwa średniej wielkości to niezależne podmioty o przychodach wynoszących od 200 milionów do 2 miliardów dolarów, zatrudniające od 100 do około 3 tys. pracowników.

Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.            

O raporcie

Gartner nie popiera żadnego producenta, produktu ani usługi prezentowanej w swoich publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wybierania wyłącznie najwyżej sklasyfikowanych producentów. Publikacje przedstawiają opinie firmy badawczej Gartner i nie należy traktować ich jako stwierdzeń faktu. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, odnośnie swoich badań, łącznie z gwarancjami przydatności handlowej albo użyteczności do określonego celu.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis