2024-03-11

Inne wpisy z tej kategorii

Jak ocenić zwrot z inwestycji w rozwiązanie ERP?

Jak ocenić zwrot z inwestycji w rozwiązanie ERP?

Jaki jest skuteczny sposób, aby uzyskać realny zwrot z wdrożenia systemu do zarządzania w średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych? Najlepiej jest przeanalizować efekty wdrożenia systemu i zidentyfikować obszary, które usprawniono dzięki jego implementacji oraz ocenić, w jakim stopniu założone cele zostały zrealizowane.

Można w zasadzie wymienić 5 głównych korzyści z wdrożenia, na które wskazują użytkownicy systemów ERP.

 1. Dostępność informacji i rzetelnych danych w czasie rzeczywistym

Wśród najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia systemu są dostępność informacji i poprawa rzetelności danych. Jednak sam dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych to pierwszy krok. Dopiero ich analiza i przekształcenie ich w informacje pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Warto to podkreślić, bo taką korzyść dostrzega większość kadry zarządzającej.

 1. Usprawnienie współpracy pomiędzy działami

Kolejną z korzyści wdrożenia rozwiązania ERP jest systematyczny i jednolity przepływ danych biznesowych pomiędzy wszystkimi działami organizacji. W systemie ERP wszystkie informacje gromadzone są we wspólnej bazie danych, która obsługuje podstawowe procesy biznesowe firmy. Prowadzi to do integracji działów i procesów w całej organizacji, a jednocześnie pozwala obniżyć koszty.

 1. Poprawa wydajności pracy

Wiele firm odnotowuje też znaczące zwiększenie wydajności pracy po wdrożeniu rozwiązania ERP. System eliminuje wielokrotne wprowadzanie danych i powtarzanie tych samych procesów w różnych narzędziach oraz żmudne wykonywanie różnych zadań „ręcznie” – to bardzo wymiernie oszczędza cenny czas pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na innych obszarach biznesowych lub procesach, które wymagają poprawy.

 1. Poprawa ‘lead time’ i poziomu zapasów

Skrócenie czasu wytwarzania produktu czy realizacji zamówienia jest bardzo istotne z punktu widzenia każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją. Właśnie taki efekt wdrożenia systemu wraz optymalizacją poziomu zapasów magazynowych jest istotnym elementem pomagającym rozwijać się przedsiębiorstwom.

 1. Obniżenie kosztów operacyjnych

Wdrożenie systemu ERP pomaga wreszcie obniżyć koszty operacyjne firmy. Dzieje się tak, ponieważ system pomaga pracownikom lepiej zarządzać czasem pracy i korzystać z zasobów przedsiębiorstwa, a dzięki skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej można łatwiej zarządzać kosztami administracyjnymi.

Już taka krótka analiza pokazuje jak wiele istotnych zmian niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP w postaci usprawnień przekładających się na korzyści biznesowe, które można przeliczyć na wymierne wyniki finansowe. Planując wdrożenie systemu warto oczywiście brać pod uwagę koszty i spodziewane korzyści na podstawie opinii przedsiębiorców, którzy wdrożenia mają już za sobą. Można też zapytać jak funkcjonowałaby ich organizacja, gdyby nie mieli systemu ERP.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis